"broadcast the game" — Słownik kolokacji angielskich

broadcast the game kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nadaj grę
  1. broadcast czasownik + game rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He broadcast the first game on September 8, 2012, with no problems.

powered by  eTutor logo