"brilliant eye" — Słownik kolokacji angielskich

brilliant eye kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): błyskotliwe oko
  1. brilliant przymiotnik + eye rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    From above they look like a brilliant eye open in the sea.

    Podobne kolokacje: