"breathless moment" — Słownik kolokacji angielskich

breathless moment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bezwietrzny moment
  1. breathless przymiotnik + moment rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The fate of the world hung on that one breathless moment.

    Podobne kolokacje: