"breathing tube" — Słownik kolokacji angielskich

breathing tube kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rura oddechowa
  1. breathing rzeczownik + tube rzeczownik
    Silna kolokacja

    The next day, she was put back on a breathing tube.

    Podobne kolokacje: