"breakthrough season" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pora roku przełomu
  1. breakthrough rzeczownik + season rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Both teams are seeking breakthrough seasons after several tough years.

powered by  eTutor logo