"break custom" — Słownik kolokacji angielskich

break custom kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwyczaj przerwy
  1. break czasownik + custom rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In making public appearances the Princess again broke custom, maintaining her dedication to music.

    Podobne kolokacje: