BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"brać początek" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "brać początek" po polsku

brać początek [INTRANSITIVE]

czasownik
 1. start *****
  • brać początek (np. o rzece) [INTRANSITIVE]
   The Odra River starts in the Czech Republic. (Odra bierze początek w Czechach.)
   "Do you know where the Vistula starts?" "In Poland." ("Wiesz, gdzie Wisła bierze początek?" "W Polsce.")
 2. rise *****   literary [INTRANSITIVE]
  My interests rise in my father's job. (Moje zainteresowania biorą początek w pracy mojego ojca.)
  Does this fear rise from the past? (Czy ten strach bierze początek w przeszłości?)
  Her reluctance towards men rises from bad childhood experiences. (Jej niechęć wobec mężczyzn bierze się ze złych doświadczeń z dzieciństwa.)

powered by  eTutor logo