"bounce away" — Słownik kolokacji angielskich

bounce away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odbij daleko
  1. bounce czasownik + away przysłówek
    Zwykła kolokacja

    He saw Woodley's old car go bouncing away, watched it take the winding road from town.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo