"blurry image" — Słownik kolokacji angielskich

blurry image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niewyraźny obraz
  1. blurry przymiotnik + image rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Really, your theory is very interesting, and when you have more than a few blurry images to support it, do let me know.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo