"blended drink" — Słownik kolokacji angielskich

blended drink kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wymieszany napój
  1. blended przymiotnik + drink rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This product uses a different recipe from that of the blended drink of the same name.

    Podobne kolokacje: