"blaze away" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "blaze away" po angielsku

blaze away AmE

phrasal verb
  1. strzelać z broni serią pocisków
  2. mówić w ożywiony sposób

"blaze away" — Słownik kolokacji angielskich

blaze away kolokacja
  1. blaze czasownik + away przysłówek = strzelać z broni serią pocisków
    Zwykła kolokacja

    The two officers drove off their seconds and blazed away at each other.

    Podobne kolokacje: