"black image" — Słownik kolokacji angielskich

black image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czarny obraz
  1. black przymiotnik + image rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The black and white image had a resolution of 176 pixels on a side.

    Podobne kolokacje: