"bereaved woman" — Słownik kolokacji angielskich

bereaved woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rodzina zmarłego kobieta
  1. bereaved przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Her arms flew to comfort the bereaved woman.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo