"begin featuring" — Słownik kolokacji angielskich

begin featuring kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zacznij zamieszczać
  1. begin czasownik + feature czasownik
    Zwykła kolokacja

    Unlike his previous tours, he began increasingly featuring the works of other composers.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo