PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"beach vacation" — Słownik kolokacji angielskich

beach vacation kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wakacje na plaży
  1. beach rzeczownik + vacation rzeczownik
    Luźna kolokacja

    If you are not set on a beach vacation, have you considered southern Arizona?