"beach vacation" — Słownik kolokacji angielskich

beach vacation kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wakacje na plaży
  1. beach rzeczownik + vacation rzeczownik
    Luźna kolokacja

    If you are not set on a beach vacation, have you considered southern Arizona?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo