"beach shack" — Słownik kolokacji angielskich

beach shack kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): plażowa chałupa
  1. beach rzeczownik + shack rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He wasn't kidding; the house is only 3,500 square feet, a beach shack by local standards.

    Podobne kolokacje: