"beach season" — Słownik kolokacji angielskich

beach season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): plażowa pora roku
  1. beach rzeczownik + season rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The anecdotal evidence, he said, is that this is a better beach season for it.

    Podobne kolokacje: