PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"beach outing" — Słownik kolokacji angielskich

beach outing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wycieczka na plaży
  1. beach rzeczownik + outing rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In "Taking Off," a couple on the verge of splitting up take their children on a planned beach outing, only to be engulfed in a terrifying windstorm.

    Podobne kolokacje: