"beach obstacle" — Słownik kolokacji angielskich

beach obstacle kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): plażowa przeszkoda
  1. beach rzeczownik + obstacle rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The seaborne landings had to take place when the tide was low enough to expose Rommel's beach obstacles.

    Podobne kolokacje: