"beach lifeguard" — Słownik kolokacji angielskich

beach lifeguard kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): plażowy ratownik
  1. beach rzeczownik + lifeguard rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The United States Lifesaving Association is a nonprofit professional association of beach lifeguards and open water rescuers in the United States.

    Podobne kolokacje: