"beach holiday" — Słownik kolokacji angielskich

beach holiday kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): plażowe wakacje
  1. beach rzeczownik + holiday rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It's not too late to book a beach holiday for the festive season.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo