PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"beach holiday" — Słownik kolokacji angielskich

beach holiday kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): plażowe wakacje
  1. beach rzeczownik + holiday rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It's not too late to book a beach holiday for the festive season.