"beach defence" — Słownik kolokacji angielskich

beach defence kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obrona na plaży
  1. beach rzeczownik + defence rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Machine guns salvaged from the wrecked landing craft were set up in the beach defences.

    Podobne kolokacje: