"beach closing" — Słownik kolokacji angielskich

beach closing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zamknięcie na plaży
  1. beach rzeczownik + closing rzeczownik
    Luźna kolokacja

    There were 50 beach closings along the coast due to higher than normal bacteria counts.

    Podobne kolokacje: