BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"baseball hat" — Słownik kolokacji angielskich

baseball hat kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kapelusz baseballu
  1. baseball rzeczownik + hat rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A couple of older men wearing baseball hats were standing out front, smoking and drinking coffee.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo