BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"baseball analogy" — Słownik kolokacji angielskich

baseball analogy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): analogia baseballu
  1. baseball rzeczownik + analogy rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    At the age of 38, he summed up his attitude toward his job with a baseball analogy.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo