"band project" — Słownik kolokacji angielskich

band project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zespół projekt
  1. band rzeczownik + project rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She later turned her hand to a new band project, entitled Amberlove.

    Podobne kolokacje: