PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"badly run" — Słownik kolokacji angielskich

badly run kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): źle pobiec
  1. run czasownik + badly przysłówek
    Luźna kolokacja

    The record shows that three-quarters of those losses came from badly run commercial accounts.