"badly broken" — Słownik kolokacji angielskich

badly broken kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): źle rozbity
 1. break czasownik + badly przysłówek
  Zwykła kolokacja

  But the asphalt on top of them had been badly broken.

  Podobne kolokacje:
 2. badly przysłówek + broken przymiotnik
  Luźna kolokacja

  He suffered a badly broken leg, along with head and spinal injuries.

  Podobne kolokacje: