"bad image" — Słownik kolokacji angielskich

bad image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zły obraz
  1. bad przymiotnik + image rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Usually the country has a bad image because of drugs.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo