ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"aviation project" — Słownik kolokacji angielskich

aviation project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt lotniczy
  1. aviation rzeczownik + project rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It is the first Chinese aviation project funded by the World Bank.