"automotive design" — Słownik kolokacji angielskich

automotive design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): samochodowy projekt
  1. automotive przymiotnik + design rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Later in 2007, Flex shifted his focus to influencing automotive design.

    Podobne kolokacje: