"automobile design" — Słownik kolokacji angielskich

automobile design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): samochód projekt
  1. automobile rzeczownik + design rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Many real cars were adapted from automobile designs from the series.

powered by  eTutor logo