"authorize sending" — Słownik kolokacji angielskich

authorize sending kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zezwól na wysyłanie
  1. authorize czasownik + send czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    To summarize the staggering chutzpah involved in this case: Stone asked the Court to authorize sending subpoenas to the ISPs.

    Podobne kolokacje: