"authorize money" — Słownik kolokacji angielskich

authorize money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zezwól na pieniądze
  1. authorize czasownik + money rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The Lockheed team will probably come out ahead financially only if Congress eventually authorizes money for at least several hundred of the planes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo