"attractively designed" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ładnie zaprojektować
  1. design czasownik + attractively przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    But they were nonetheless attractively designed, well made, and had surprisingly good tone for the price.

powered by  eTutor logo