"artificial beach" — Słownik kolokacji angielskich

artificial beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sztuczna plaża
  1. artificial przymiotnik + beach rzeczownik
    Luźna kolokacja

    During the Soviet era, several million tons of sand were brought in to create a wide artificial beach.