"army intervention" — Słownik kolokacji angielskich

army intervention kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wojskowa interwencja
  1. army rzeczownik + intervention rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He went to France in 1795, and sought French army intervention for seizing Canada, to create an independent republic called United Columbia.