"argument nie do odparcia" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "argument nie do odparcia" po polsku

"argument nie do odparcia" — Słownik kolokacji angielskich

  1. compelling przymiotnik + argument rzeczownik = argument nie do odparcia
    Silna kolokacja

    But there are other compelling arguments for such a tax.