"approve sending" — Słownik kolokacji angielskich

approve sending kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zgódź się z wysyłaniem
  1. approve czasownik + send czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Yet neither the White House nor Congress is likely to approve sending more troops.

    Podobne kolokacje: