"appear featuring" — Słownik kolokacji angielskich

appear featuring kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pojawiać się zamieszczając
  1. appear czasownik + feature czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Twain appeared in a comic strip story featuring The Phantom.

    Podobne kolokacje: