"appealing design" — Słownik kolokacji angielskich

appealing design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): błagalny projekt
  1. appealing przymiotnik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A fresh and more appealing design was widely supported before this current incarnation.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo