"apparent way" — Słownik kolokacji angielskich

apparent way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): widoczna droga
  1. apparent przymiotnik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    There are lots of readily apparent ways that blockbusters make money.

    Podobne kolokacje: