"analyze in" — Słownik kolokacji angielskich

analyze in kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): analizować w
  1. analyze czasownik + in przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    She began to analyze her situation in every possible way.

    Podobne kolokacje: