"analysis approach" — Słownik kolokacji angielskich

analysis approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podejście analizy
  1. analysis rzeczownik + approach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Chen did some outstanding research in lattice gas methods in which he created important analysis approach and led engineering applications.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo