"amusing way" — Słownik kolokacji angielskich

amusing way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozśmieszając drogę
  1. amusing przymiotnik + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The game has also developed a following of regulars who find it an amusing way to test their knowledge and to meet people.

    Podobne kolokacje: