"amusing picture" — Słownik kolokacji angielskich

amusing picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozśmieszając obraz
  1. amusing przymiotnik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It was an amusing picture, but it couldn't be true.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo