"ambivalent response" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ambiwalentna odpowiedź
  1. ambivalent przymiotnik + response rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The magnificently human figure of the iconic rebel who failed might have been expected to elicit a complex or ambivalent response.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo