"alternate way" — Słownik kolokacji angielskich

alternate way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kolejna droga
  1. alternate przymiotnik + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    And this is an alternate way to express the general solution.

    Podobne kolokacje: