"allow the company" — Słownik kolokacji angielskich

allow the company kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozwól spółce
  1. allow czasownik + company rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    That would allow the company to clear the way for new top management.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo