"allow send" — Słownik kolokacji angielskich

allow send kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozwalać wysyłać
  1. allow czasownik + send czasownik
    Luźna kolokacja

    Basic mobile phone services to allow users to make calls and send text messages.

    Podobne kolokacje: